Copyright NeuForce Pneumatics 2006
      NeuForce Gauges

 

 Part #
 Description
A95.01.00026 60 mm diameter, 1/4 rear entry, 0-12 bar (0-175 psi)
A75.01.00010 50 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-12 bar (0-175 psi)
A75.01.00010AF 50 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-12 bar (0-175 psi), Aluminium free
A75.01.00011 50 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-6 bar (0-85 psi)    
A38.00.00026 40 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-12 bar (0-175 psi)
A38.00.00026AF 40 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-12 bar (0-175 psi), Aluminium free
A38.00.00055 40 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-6 bar (0-85 psi)
A35.01.00025 25 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-12 bar (0-175 psi)
A35.01.00055 25 mm diameter, 1/8 rear entry, 0-6 bar (0-85 psi)